PUBLIKACJE

Wysyłkę pocztową broszur informacyjnych na temat RAFINERII ODPADÓW można zamówić pocztą elektroniczną.
Skontaktuj się z nami!

Wszystkie broszury można pobrać tutaj:

WASTE REFINERY FOR URBAN MINING (ENGLISH)
WASTE REFINERY POUR LA MINE URBAINE (FRENCH)
WASTE REFINERY PARA LA MINERIA URBANA (ESPAGNOL)
WASTE REFINERY, A SUMMARY IN CHINESE
RAFINERIA ODPADÓW, streszczenie w języku polskim

Wideo: