Firma

IPAS to start-up z ogromnym doświadczeniem
IPAS to firma, która bazuje na ponad 40-letnim doświadczeniu i przekazuje technologię młodszym pokoleniom.
IPAS doskonale sprawdza się w roli promotora nowatorskiej technologii RAFINERII ODPADÓW©, ponieważ posiada duże doświadczenie w przemysłowym przetwarzaniu surowców i jest ekspertem w zakresie wszystkich istniejących i sprawdzonych rozwiązań technicznych.Doświadczenie

IPAS posiada 40 lat praktycznego doświadczenia w projektowaniu i budowie instalacji do rafinacji.

01


Rafineria odpadów do przetwarzania popiołów dennych

W 2000 roku firma IPAS zaprojektowała i zbudowała pierwszą na świecie instalację do oczyszczania i separacji popiołu dennego ze spalarni odpadów INDAVER w Antwerpii (Belgia). Od tego czasu instalacja ta działa bez żadnych problemów technicznych i jest wyznacznikiem najlepszych rozwiązań w sektorze gospodarki odpadami.

02


Płukanie – rekultywacja – oczyszczanie gleby

Firma IPAS opracowała instalację do oczyszczania gleby. Duże ilości mocno zanieczyszczonej gleby są oczyszczane aż do odzyskania 100% materiałów.

03


Odzyskiwanie surowców ze szlamu węglowego

Firma IPAS zaprojektowała i zbudowała kilka instalacji do odzysku węgla z zawiesiny w osadnikach. Regeneracja i oczyszczanie osadników węglowych jest konieczne w momencie zaprzestania działalności górniczej.

04


Recykling szkła

Zbiórka odpadów szklanych (butelki, słoiki itp.) z gospodarstw domowych jest powszechną praktyką w Europie. Szkło stanowi ważną frakcję obojętną w strumieniu odpadów komunalnych. Firma IPAS opracowała w pełni automatyczną linię do recyklingu, która przetwarza do 25 ton odpadów na godzinę.

05


Uszlachetnianie węgla

Firma IPAS opracowała kilka „koncepcji całkowitej separacji” dla przemysłu węglowego.

– Urobek: zaprojektowanie i budowa instalacji o różnej wydajności.

– Hałdy: zaprojektowanie i budowa rentownych instalacji do odzysku węgla z hałd, na których składowane są odpady o zawartości węgla wynoszącej co najmniej 10%.

06


Uzdatnianie osadów ściekowych i wody

Firma IPAS opracowała i wdrożyła bardzo wydajny system odzysku wody technologicznej.


Wizja i misja

Punktem wyjścia i najważniejszymi kryteriami w każdym projekcie będą cele zrównoważonego rozwoju:

  • Każdy projekt jest zoptymalizowany pod kątem wymagań w przyszłości i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.
  • Firma IPAS wspiera „gospodarkę o obiegu zamkniętym”

Misja IPAS:

  • Projektowanie i budowa dostosowanych do indywidualnych potrzeb instalacji do przetwarzania odpadów i recyklingu surowców.
  • Zapewnienie globalnej struktury dla realizacji RAFINERII ODPADÓW©.


Ludzie

Etienne Schouterden

Etienne Schouterden jest założycielem firmy i ekspertem ds. technologii. Posiada duże doświadczenie w realizacji wielu instalacji przemysłowych na całym świecie.
etienne@ipas.world

Theo Mitrovoltsis

Theo Mitrovoltsis jest prezesem firmy i ma doświadczenie w rozwoju biznesu. Jest autorem najlepszych scenariuszy współpracy z partnerami.
theo@ipas.world

Paul Boutsen

Paul Boutsen posiada doświadczenie w zakresie transferu know-how i jest menedżerem ds. rozwoju sieci.
paul@ipas.world