Oferowanym przez nas rozwiązaniem jest
RAFINERIA ODPADÓW

RAFINERIA ODPADÓW© jest przemysłowym i w pełni zmechanizowanym procesem mokrej separacji zmieszanych (sortowanych lub niesortowanych), stałych odpadów komunalnych. Proces ten przebiega w kilku etapach:

 • Rozdrabnianie.
 • Płukanie w środowisku DYNAMICZNYM, z wykorzystaniem zawartej w odpadach wilgoci.
 • Separacja na podstawie gęstości: frakcje obojętne, frakcje kaloryczne.
 • Suszenie (w razie potrzeby) w celu uzyskania paliwa lub surowca do waloryzacji chemicznej.Od tego momentu materiały mogą już być wykorzystane gospodarczo – jako surowce lub materiał wejściowy do wytwarzania energii.

.

Proces technologiczny składa się głównie z linii mokrej separacji.

Główne zalety technologii mokrej:

 • produkty końcowe mają wyższy poziom czystości, a tym samym wyższą wartość rynkową i mniejsze straty wypłukiwania.
 • niskie zapotrzebowanie na energię: energia nie jest marnowana w wyniku odparowania wody lub podgrzewania obojętnych materiałów.
 • ożliwość odzysku maksymalnej ilości metali dzięki niewielkiemu utlenianiu.
 • możliwość dostosowania wydajności instalacji w zależności od potrzeb.
 • kontrola emisji pyłów.
opatentowany bęben do prania

Głównymi kryteriami leżącymi u podstaw stworzenia wydajnego systemu separacji są:

 • Dynamika. Aby uzyskać efekt skutecznej separacji w oparciu o gęstość materiału, proces musi powodować stały ruch rozdrobnionych fragmentów stałych odpadów komunalnych.
 • Prędkość.Proces musi przebiegać maksymalnie szybko, aby uniknąć zjawiska trawienia, utleniania i wymywania.
 • Wydajność. Proces musi być możliwy do przeprowadzenia w dowolnym momencie.

Ostateczny cel

Ostatecznym celem jest osiągnięcie produktów końcowych o jak najwyższej wartości dodanej. Uzyskane materiały mogą być sprzedawane na rynku lub stanowią surowiec do produkcji nowych wyrobów.

Frakcja energetyczna jest sprzedawana jako paliwo lub służy jako materiał wejściowy do nowych procesów energetycznych. Frakcja kaloryczna może być współspalana w istniejących elektrowniach / ciepłowniach lub być wykorzystywana jako surowiec do tworzenia gazu syntezowego. Firma IPAS rozwija partnerstwa strategiczne, tak aby móc zaproponować najbardziej zaawansowany i realistyczny scenariusz, niezależnie od miejsca realizacji projektu.

Proces jest wynikiem połączenia różnych technologii

RAFINERIA ODPADÓW jest w rzeczywistości kompilacją istniejących technologii wywodzących się z różnych gałęzi przemysłu: górnictwa, branży surowcowej, technologii środowiskowych wykorzystywanych w rekultywacji gleby i uzdatnianiu wody, oraz recyklingu materiałów takich jak metale, produkty spożywcze, odpady szklane itp.

Badania i rozwój na rzecz energii przyszłości

Konieczne jest stworzenie lepszych systemów waloryzacji surowców, które będą przydatne pod kątem przyszłych zastosowań. I to właśnie w takie rozwiązania inwestuje IPAS wraz ze swoimi partnerami. Nowymi kierunkami rozwijanymi przez IPAS są obecnie gazyfikacja i wytwarzanie wodoru jako nośnika energii oraz odnawialnego surowca dla sektora chemicznego. I to właśnie tym projektom nadaliśmy obecnie najwyższy priorytet! Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.